20 wrzesień 2011

Poświęcenie krzyży

Patryk Miżołemski

18 września 2011 roku odbyła się uroczystość poświęcenia krzyży na cerkwi pw. ap.ap. Piotra i Pawła w Stargardzie. Uroczystości przewodniczył ordynariusz diecezji wrocławsko‑szczecińskiej arcybiskup Jeremiasz.

W Świętej Liturgii wzięli udział przedstawiciele stargardzkiego samorządu miejskiego i powiatowego, instytucji, a także wierni Kościoła prawosławnego.

Poświęcenie krzyży jest zwieńczeniem dotychczasowych prac związanych z naprawą dachu świątyni. Pieniądze przekazał Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Stargardzie. Zgodnie z prawosławną tradycją budowę cerkwi rozpoczyna się od postawienia krzyży. Stąd też niedzielna uroczystość była początkiem gruntownego remontu cerkwi, który rozpocznie się w najbliższym czasie. Parafia pozyskała na ten cel1 285 601,00 zł złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.Oś priorytetowa 6: Rozwój Funkcji Metropolitarnych. Działanie 6.2: Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym. Poddziałanie 6.2.2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi w Stargardzie w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, będzie kosztował łącznie 1 714 135 zł. Wymagany wkład własny to 428 534 zł. Prace mają potrwać do końca października 2012 roku. Zgodnie z analizą i w oparciu o zalecenia konserwatorskie remont obejmie:

– remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach,
– remont i impregnacja elementów konstrukcyjnych i dekoratorskich podsufitki,
– prace konserwatorskie podsufitki,
– wymiana tynków w nawie, prezbiterium i zakrystiach,
– remont antresoli [Chór],
– ułożenie posadzki z płyt kamiennych,
– czyszczenie i reprofilacja, spoinowanie murów,
– wymiana cegieł i kształtek, naprawa pęknięć w murach,
– wymiana okien i renowacja drzwi,
– wykonanie przepierzenia w kruchcie,
– wykonanie pomieszczenia WC i umywalki w zakrystii
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– wykonanie kotłowni – montaż pompy ciepła,
– wykonanie podejść kanalizacji deszczowej,
– wymiana opaski budynku

a także podjętych zostanie szereg innych czynności, które wpłyną na rewaloryzację zabytkowego obiektu.