16 styczeń 2019

Nowy Ikonostas w Stargardzkiej Cerkwi

ks Jarosław Biryłko

  Dzięki stargardzkiej parafii, ofiarom wiernych z całej Polski, zaangażowaniu Przeglądu Prawosławnego w Cerkwi pw. Św. App. Piotra i Pawła stanął, tak długo wyczekiwany przez wiernych, Ikonostas. Dzieło, które przez ostatnich kilka lat wydawało się nie możliwe do realizacji w całości powstało w Grecji. Mimo wielkiego entuzjazmu i radości parafian przed nami najważniejsze zadanie, a mianowicie wykonanie Ikon do Ikonostasu.

Ikonostas będzie się składał z:
• 6 Ikon głównych o wymiarach: 71 x 1,43 cm ( Ikona Jezusa Chrystusa, Bogurodzicy, Św. Mikołaja Cudotwórcy, Św. Ap. Piotra, Św. Ap. Pawła , Św. Wielkomęczennika i Cudotwórcy Pantelejmona,
• Ikon do drzwi diakońskich o wymiarach : 71 x 1,81 cm ( Św. Arch. Michała i Arch. Gabriela),
• Ikon, składających się na Carskie wrota : 1,25x1,160 – przedstawienie Zwiastowania Bogurodzicy;
• Drugi rząd Ikon będzie się składał z 12 Wielkich świąt: 51,5 x 6,47 cm.
Dla niewielkiej społeczności prawosławnej, zamieszkującej ziemie zachodnie, to ogromne wyzwanie. Szczere chęci, ciężka praca nie zawsze wystarczają.

Dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe do wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam w tym wielkim dziele. Być może znajdzie się ktoś kto chciałby również na ziemiach zachodnich zaznaczyć swoją wiarę i miłość do Boga. Zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie za ofiarodawców i darczyńców.

Za wszelkie dotychczasowe ofiary w imieniu własnym jaki i parafian Spasi Hospodi.

Wpłaty można kierować na konto parafii z dopiskiem „Ikony do Ikonostasu ”

Parafia Prawosławna pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie
Ul. Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard

BGŻ BNP PARIBAS 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

Z miłością w Chrystusie
proboszcz ks. Jarosław Biryłko