24 styczeń 2019

PODSUMOWANIE 2018 ROKU W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W STARGARDZIE

 
Wczoraj w sali odpraw stargardzkiej komendy odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę stargardzkich policjantów w roku 2018. W uroczystości udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, Starosta Stargardzki Pani Iwona Wiśniewska, Prezydent miasta Rafał Zając, przedstawiciele rady miejskiej oraz powiatu, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, a także wójtowie i burmistrzowie gmin.

Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zaproszonych gości Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp. Robert Nowak zaprezentował wyniki pracy stargardzkiej jednostki za rok 2018. Oprócz dobrych wyników pracy za ubiegły rok Komendant przedstawił także główne kierunki policyjnych działań na najbliższy czas. Podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za współpracę i wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego.

W dalszej części odprawy głos zabrali zaproszeni gości: Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, Prezydent Miasta Stargardu Rafał Zając, którzy podczas wystąpień gratulowali policjantom dobrych wyników oraz dziękowali za owocną współpracę.

Pod koniec spotkania głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, który podsumował wyniki pracy stargardzkich policjantów w roku 2018, a także dziękował staroście, prezydentowi miasta, wójtom i burmistrzom za ogromne wspieranie działań stargardzkich mundurowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie stargardzkim. Komendant podziękował również funkcjonariuszom, pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane wyniki i efekty pracy.

W spotkaniu uczestniczył ks. prot . Jarosław Biryłko - Wojewódzki Kapelan Policji 

 na  podst. KPP Stargard