09 marzec 2019

VI Warsztaty Ikonograficzne

Patryk Miżołemski

 W dniach od 11 do 17 lutego stargardzianie uczyli się niezwykłej sztuki pisania ikon. Zajęcia prowadził Jan Grigoruk, ikonograf z Białegostoku. Zajęcia odbywały się w Stargardzkim Centrum Kultury a także po raz pierwszy w Zakładzie Karnym w Stargardzie. Na zakończenie warsztatów uczestnicy spotkali się na wspólnej modlitwie w Cerkwi pw. Śww. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie. Podczas nabożeństwa ks. proboszcz Jarosław Biryłko poświęcił nowe ikony.

Dzięki warsztatom uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat tej formy sztuki. Mieli także okazję do stworzenia własnych dzieł. Prowadzący przybliżył symbolikę zawartą w ikonach. Omówiono również wykorzystywane techniki malarskie. W przypadku tworzenia ikon używa się określenia pisać, choć są to obrazy malowane farbami na drewnie. Ich tworzeniem zajmują się zarówno osoby prawosławne, jak i katolicy. Pisanie ikon związane jest z ich funkcją. Są to obrazy sakralne, a więc przekazują treści religijne. Tworzenie ikon porównywane jest do przepisywania Pisma Świętego, a ich oglądanie – do czytania.

To już VI edycja warsztatów ikonograficznych w naszym mieście. Zajęcia zakończono wspólną modlitwą w stargardzkiej cerkwi. W trakcie nabożeństwa nowopowstałe ikony zostały uroczyście poświęcone..

W tym roku także rozpoczęła się pierwsza część warsztatowa w ramach programu resocjalizacyjnego pn. „Zacznij tworzyć sztukę”. Program z założenia ma za zadanie ogniskować kulturę artystyczną w readaptacji społecznej osadzonych poprzez praktyczną naukę pisania ikon, malowania obrazów, rysowania oraz szkicowania podczas warsztatów plastycznych. Udział w programie stworzy osadzonym możliwość rozbudzania, rozwijania i pielęgnowania swoich zainteresowań. Ponadto uczyć będzie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz pracy w grupie. Celem realizacji programu jest organizowanie i wzbudzanie pożądanej aktywności, jest również zapobieganie wzajemnej demoralizacji osobowości.

- Pisanie ikon wymaga skupienia i modlitwy. Bez tego namalujemy tylko ładny obraz – mówił osadzonym Jan Grigoruk.

- Ks. Jarosław Biryłko- niosący posługę duszpasterską w zakładzie, przybliżył osadzonym tematykę Prawosławia, ikonografii i duchowości.

Prace osadzonych wykonane podczas warsztatów zostaną zaprezentowane mieszkańcom Stargardu, podczas trzeciej edycji stargardzkiego festiwalu sztuki „Art Festiwal Stargard”.

for. por. Michał Kucyrka, Tadeusz Surma.