19 lipiec 2019

Remont cerkwi w Barlinku

 Rozpoczął się kolejny etap prac przy remoncie zabytkowej cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku.
W tym roku prace obejmą: wymianę tynków wewnętrznych , instalacji elektrycznej i remont podłogi.
Niebawem także rozpocznie się remont tylnej ściany szczytowej.
Parafia na ten cel pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Całość zadania to ponad 272 tyś zł.

Obecnie cerkiew w związku ze złym stanem technicznym i wydaną Decyzją Nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu została zamknięta. Nabożeństwa odbywają się w użyczonej kaplicy cmentarnej w Barlinku.

Parafia w Barlinku jest nieliczna . Liczy zaledwie 7 rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu , byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi.

Wszelkie wpłaty , ofiary można kierować na konto:

PARIBAS BANK 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku
ul Górna 7
74-320 Barlinek

Adres koresp.
Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard
Za ofiary i wsparcie
Spasi Hospodi .