09 marzec 2020

Wigilia święta Chrztu Pańskiego w Dolicach

 W przededniu święta Chrztu Pańskiego we wsi Dolice odprawiona została święta liturgia. Po nabożeństwie wierni udali się na pobliskie jezioro, gdzie po raz pierwszy w historii parafii dokonano uroczystego poświęcenia wody. Wśród zgromadzonych znalazły się osoby, którym nie zabrakło odwagi, by zanurzyć się w oświęconym jeziorze. Uroczystą procesją wierni na czele z księdzem Jarosławem Biryłko wrócili do cerkwi. Na zakończenie tak mile rozpoczętego dnia wszyscy udali się na gorący barszcz i pierogi, które przygotowali mieszkańcy.