09 marzec 2020

Nowe Ikony w Ikonostasie.


Dzięki stargardzkiej parafii, ofiarom wiernych z całej Polski, zaangażowaniu Przeglądu Prawosławnego w Cerkwi pw. Św. App. Piotra i Pawła w 2019 roku stanął, tak długo wyczekiwany przez wiernych, Ikonostas. Dzieło, które przez ostatnich kilka lat wydawało się nie możliwe do realizacji w całości powstało w Grecji. Mimo wielkiego entuzjazmu i radości parafian przed nami najważniejsze zadanie, a mianowicie wykonanie kolejnych Ikon do Ikonostasu. Na dzień dzisiejszy udało się wykonać 2 ikony główne (Jezusa Chrystusa i Bogurodzicy oraz Królewskie wrota – ikona Zwiastowania Bogurodzicy ). Chcielibyśmy rozpocząć prace nad kolejnymi ikonami.

Brakuje nam jeszcze:
• 4 Ikon głównych o wymiarach: 71 x 1,43 cm ( Św. Mikołaja Cudotwórcy, Św. Ap. Piotra, Św. Ap. Pawła , Św. Wielkomęczennika i Cudotwórcy Pantelejmona,
• Ikon do drzwi diakońskich o wymiarach : 71 x 1,81 cm ( Św. Arch. Michała i Arch. Gabriela),
• Drugi rząd Ikon będzie się składał z 12 Wielkich świąt: 51,5 x 6,47 cm.

Dla niewielkiej społeczności prawosławnej, zamieszkującej ziemie zachodnie, to ogromne wyzwanie. Szczere chęci, ciężka praca nie zawsze wystarczają.
Dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe do wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam w tym wielkim dziele. Być może znajdzie się ktoś kto chciałby również na ziemiach zachodnich zaznaczyć swoją wiarę i miłość do Boga. Szczególnie w okresie Wielkiego Postu znajdźmy przysłowiowa złotówkę i wesprzyjmy to nasze wspólne dzieło. Zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie za ofiarodawców i darczyńców.

Za wszelkie dotychczasowe ofiary w imieniu własnym jaki i parafian Spasi Hospodi.

Wpłaty można kierować na konto parafii z dopiskiem „Ikony do Ikonostasu ”

Parafia Prawosławna pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie
Ul. Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard

BGŻ BNP PARIBAS 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

Z miłością w Chrystusie
Foto: proboszcz ks. Jarosław Biryłko