05 wrzesień 2020

81 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 Kameralny charakter nadano tegorocznym uroczystościom na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie, podczas których uczczono bohaterów polskiej wojny obronnej 1939 r. oraz pamięć ofiar największego konfliktu w dziejach ludzkości, znaczonego bestialstwem niemieckich najeźdźców i masową eksterminacją całych narodów. Obowiązujące obostrzenia stanu epidemii wymusiły zupełnie inną niż dotychczas oprawę obchodów, zorganizowanych staraniem dowództwa 12 Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej. Warunki sprzyjały jednak wyciszeniu oraz refleksji nad dramatem wrześniowego poranka, sprzed ponad ośmiu dekad.

Wrześniowa rocznica najazdu hitlerowskich Niemiec na Polskę zgromadziła przy żołnierskich mogiłach parlamentarzystów oraz przedstawicieli samorządu miasta i powiatu stargardzkiego. Hołd bohaterom poległym w trakcie wojny obronnej, oraz na wielu innych jej frontach złożyli: Poseł na Sejm Michał Jach, Wicestarosta Joanna Tomczak razem z Ireną Agatą Łucką, Członkiem Zarządu Powiatu a także Prezydent Stargardu Rafał Zając i Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa. Licznie przybyli również przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, a także instytucji miejskich i powiatowych.

Wszyscy zebrani w nekropolii przy Reymonta wzięli udział w ekumenicznej modlitwie, której przewodzili duchowni stargardzkich parafii: rzymskokatolickiej, greckokatolickiej i prawosławnej, polecając spoczywających tu żołnierzy wielu narodowości, którzy walczyli na frontach obu wojen światowych. To również miejsce spoczynku jeńców wojennych więzionych w obozach Stargardu i Dobiegniewa. Szczególną czcią w 81. rocznicę wybuchu II wojny otoczono kwaterę żołnierzy poległych podczas wrześniowej obrony granic i miast Polski.

W trakcie uroczystości symbolicznie wybrzmiał apel pamięci, zwieńczony salwą honorową oraz złożeniem kwiatów i zniczy przy żołnierskich mogiłach. Ciszą uczczeni zostali spoczywający tutaj Polacy, Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi oraz Serbowie i Włosi. W stargardzkiej nekropolii pochowano też obywateli Rumuni, Portugalii, Belgii, Maroka oraz Tunezji i Senegalu. Odrębną kwaterę poświęcono żołnierzom Armii Czerwonej.

Wojenne dzieje żołnierzy spoczywających na cmentarzu wojennym przybliżyła zebranym Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno- Historycznego. Przypominając o spoczywających tu bohaterach polskiego Września ‘39 podkreśliła, że wywodzą się oni spośród obrońców, którzy podjęli nierówną walkę z okupantem. Po klęsce wrześniowej trafiali bezpośrednio do obozów jenieckich, także ówczesnego Stalagu II D w Stargardzie i Dobiegniewie.

Ich postawę szacunkiem darzą kolejne pokolenia, poznając na nowo znaczenie patriotyzmu i wartość ofiary, jaką ponieśli w obronie swojej ojczyzny.

Parafię  Prawosławną reprezentował ks. prot Jarosław Biryłko. 

za:powiatstargardzki.eu