17 czerwiec 2021

Odprawa kapelanów policji w POWP


W piątek 11 czerwca, w siedzibie ordynariatu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Abpa Jerzego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, delegata Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. duszpasterstwa służb mundurowych, odbyła się odprawa zadaniowa kapelanów policyjnych.
Omawiano służbę duszpasterską w poszczególnych jednostkach policyjnych w minionym czasie, jak również w bieżącym roku. Przedyskutowano cele na drugie półrocze związane z przygotowaniem uroczystości Święta Policji w poszczególnych garnizonach. Jego Ekscelencja na koniec odprawy wyraził swą wdzięczność kapelanom za prace mówiąc o odpowiedzialności oraz zachęcał do jeszcze aktywniejszej służby na rzecz całego środowiska policyjnego.
Z Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w odprawie wzięli udział kapelani policji: ks. Grzegorz Cebulski oraz ks. Jarosław Biryłko.