17 czerwiec 2021

Nabożeństwo w intencji Służby Więziennej

 17 czerwca br., w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, odprawiony został dziękczynny molebien w intencji Służby Więziennej. Nabożeństwu przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, w asyście prawosławnych kapelanów Służby Więziennej z wszystkich diecezji naszej Cerkwi. Śpiewał chór prowadzony przez protodiakona dra Sergiusza Bowtruczuka. W świątyni obecni byli przedstawiciel dyrektora generalnego SW, reprezentanci Centralnego Zarządu SW, dyrektorzy okręgowych inspektoratów, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.

Po powitaniu przybyłych gości przez Naczelnego Kapelana Więziennictwa, ks. prot. dra Andrzeja Lewczaka, odsłużone zostało nabożeństwo w trakcie którego modlono się o pomyślność, rozwój całej formacji, a także w intencji osadzonych i ich rodzin. Następnie głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa, który zaakcentował wagę służby, edukacji duchowej i intelektualnej pozbawionych wolności. Wiele uwagi hierarcha poświęcił odpowiedzialności jaka ciąży na funkcjonariuszach, wychowawcach, kierownictwie, ale i także kapelanach. „Jest to praca, a precyzyjnie ujmując służba drugiemu człowiekowi wymagająca poświęcenia, taktu, mądrości, kultury, wstrzemięźliwości, a nade wszystko wymaga bogactwa duchowego” – wyliczał Jego Eminencja. W dalszej części przemówienia, metropolita Sawa wskazał, że każdy człowieka niezależnie od dokonanego przestępstwa nosi w sobie obraz i podobieństwo Boże, o którym nigdy nie wolno zapominać. Jako symbol przemiany podano przykład roztropnego łotra ukrzyżowanego razem z Chrystusem. Jego Eminencja podkreślił również konieczność uświadomienia osadzonym stanu upadku, przemiany życia, stosownego ukierunkowania, chęci oraz potrzeby otwarcia się na Opatrzność Boża. Kończąc Jego Eminencja, w pięknych słowach wypowiedział się o Służbie Więziennej, jako służbie drugiemu człowiekowi, odnajdywania w człowieku przyjaciela. Słowo metropolity Sawy zakończyły życzenia Bożego błogosławieństwa i ofiarnej służby w codziennej posłudze.

Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie gen. Pawła Nasiłowskiego, dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Orderem św. Marii Magdaleny. Następnie wręczono zasłużonym kapelanom więziennictwa z każdej z sześciu diecezji naszej Cerkwi, krzyże kapłańskie Służby Więziennej. W imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, gen. Jacka Kitlińskiego, głos zabrał gen. Paweł Nasiłowski, który wyraził wdzięczność za udział w nabożeństwie, przyznane odznaczenie i słowa pouczenia. Złożono podziękowania za codzienny trud pracy, modlitwy, obecności i współpracy kapelanów w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie Naczelnemu Kapelanowi Więziennictwa, ks. prot. dr. Andrzejowi Lewczakowi nagrody przyznanej przez Jego Świątobliwość patriarchy Gruzji Eliasza za nieoceniony wkład w rozwój relacji gruzińsko-polskich. Stołeczne uroczystości w intencji Służby Więziennej zakończyła wspólna fotografia uczestników.