22 lipiec 2023

Święto Parafialne ku czci Św. App. Piotra i Pawła

 Święto parafialne ku czci Śww. App. Piotra i Pawła w Stargardzie tego roku przybrało podnioślejszy charakter. Stało się tak za sprawą jubileuszu 70-cio lecia istnienia parafii. Uroczystościom tych podniosłych wydarzeń przewodniczył ordynariusz diecezji wrocławsko-szeczecińskiej abp. Jerzy. Wieczorne nabożeństwo 11 lipca dało początek tegorocznym obchodom.

W dniu święta w cerkwi w Stargardzie zgromadziło się wielu zaproszonych gości: przedstawicieli urzędów wojewódzkich, samorządowych, miejskich, powiatowych, służb mundurowych, dyrektorów placówek oświatowych, jak również licznie zgromadzone duchowieństwo.

Wspólnie z abp. Jerzym przy prestole tego dnia stanęli ks. Andrzej Demczuk, ks. Paweł Stefanowski, ks. Artur Graban; ks. Andrzej Bołbot, , ks. Bohdan Repeła, ks. Michał Kowal; ks ihumen Jerzy Omielianiuk ks. Marcin Prokopiuk, ks. Tomasz Mędrycki, ks. Jarosław Monczak, protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. We wspólnej modlitwie łączyli się z nami również księża bratniego kościoła rzymskokatolickiego: Ks. Janusz Posadzy, Ks. Krzysztof Wąchała, ks. Krzysztof De Bruiin.

W swojej homilii Władyka zwrócił szczególną uwagę na postać apostoła Pawła, którego nie od razu towarzysze przyjęli z otwartym sercem. Świadczyć to może o tym jak bliskie i ludzkie zachowania towarzyszyły apostołom, a my kierowani nauką kościoła prawosławnego powinniśmy umieć czytać Ich przesłania. Ci dwaj Apostołowie są skarbnicą ogromnej wiedzy Chrystusowej i odpowiedzią na wiele nurtujących na spytań.

Arcybiskup przypomniał zebranym postacie ojców proboszczów, służących w stargardzkiej parafii. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia wspólnoty prawosławnej w Stargardzie i dołożyli wszelkich starań by cerkiew śww. App. Piotra i Pawła była domem dla wiernych tego miasta i okolic. Na koniec liturgii Władyka poświęcił polichromię części ołtarzowej, zamykając tym samym pierwszą część prac.

Wierni zasłużeni cerkwi zostali nagrodzeni orderami Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II i III stopnia (Piotr Honczar – starosta, matuszka Joanna Biryłko i dyrygent Janusz Kwiecień) oraz listami pochwalnymi ( Robert Miżołemski, Olga Mackiewicz, Oleg Rodionov, Olena Harmash). Proboszcz Jarosław Biryłko otrzymał wyjątkowy prezent w postaci krzyża z ozdobami, który na swej piersi nosili ostatni trzej biskupi diecezji.

Przedłużając radosne obchody święta wszyscy zgromadzeni udali się na wspólny poczęstunek.

Szczególne słowa podziękowania za obecność, dobre słowo, wsparcie i pamięć należą się osobom, które tego dnia zaszczyciły nas swoją obecnością: Olgierd Kustosz - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marcin Przepióra – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki, Łukasz Wilkosz- Wicestarosta Stargardzki, Ewa Sowa – Wiceprezydent Stargardu ; generał Jarosław Mika- były dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych; komandor Artur Gajdemski-Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód; płk Piotr Sulwiński – Dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej; Monika Kieliszak – Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, Insp. Sławomir Bober – Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie; Wiesław Dubij – Komendant Straży Miejskiej, Włodzimierz Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie wraz z wicedyrektor Jadwigą Milką.

Tekst: Mariusz Biały
Fot. Mariusz Najmowicz, Tadeusz Surma