11 grudzień 2023

Kresowy bukiet kultur wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych.

  30 lipca 2023 roku w Teatrze Letnim w Stargardzie odbył się wyjątkowy koncert "Kresowy bukiet kultur wschodu - Piękno w różnorodności", organizowany przez Parafię Prawosławną pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie. Na scenie wystąpiły 3 zespoły : Łemko Tower (Polska), Na Drabini (Ukraina) i Rusin Čendeš Orchestra (Słowacja).
Wyjątkowa niedziela, która poświęcona była popularyzacji kultur mniejszości narodowych. Podczas występu można było posłuchać muzyki w nowatorskim wydaniu, prezentacji kuchni regionalnych, a także skosztować grochówki i waty cukrowej.
Pomorze Zachodnie jak i sam Stargard to region specyficzny ze względu na mozaikę kulturową, narodowościową i wyznaniową. Obok siebie mieszkają i żyją Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Niemcy, Grecy, Rosjanie, katolicy, prawosławni, grekokatolicy, protestanci i żydzi. Tego typu spotkania stanowią okazję do wspólnego poznanie się i integracji środowisk różnych narodowości i wyznań.
Partnerami projektu byli: Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą, Stargardzkie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023.

Mariusz Biały
Fot. Maciek Dura-Pomarański