05 listopad 2014

Uroczystości 60-ej rocznicy istnienia Parafi Prawosławnej w Stargardzie.

Patryk Miżołemski

 Już 24-go października wierni parafii prawosławnej w Stargardzie Szczecińskim rozpoczęli obchody 60-ciolecia istnienia parafii. Wielkim zaszczytem dla tutejszej społeczności była obecność i przewodnictwo wszystkim nabożeństwom jego ekscelencji Jeremiasza - arcybiskupa wrocławsko-szczecińskiego. Całonocne czuwanie w stargardzkiej świątyni było nabożeństwem, w którym brali udział najbliżsi, oddani cerkwi parafianie. Podczas służby śpiewał zaprzyjaźniony od lat chór ze szczecińskiej parafii pw. Św. Mikołaja.

Następnego dnia rano do cerkwi prawosławnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim zaczęli przybywać zaproszeni goście, duchowieństwo i wierni. Był to znak, że główna, uroczysta liturgia oficjalnie rozpoczyna obchody tegoż święta. W drzwiach świątyni arcybiskupa przywitały dzieci ze stargardzkiej parafii, przedstawiciele rady parafialnej, starosta cerkiewny i proboszcz Jarosław Birylko. Wszyscy zgodnie prosili ordynariusza diecezji o modlitwę i błogosławieństwo dla całej stargardzkiej wspólnoty. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup Jeremiasz w asyście zgromadzonego duchowieństwa czyli ks. Mitrata Piotra Żornaczuka, ks. Mitrata Mikołaja Lewczuka, ks. Mitrata Andrzeja Demczuka, , ks. prot. Pawła Stefanowskiego, ks. prot. Artura Grabana, ks. Jarosława Maksymiuka, ks Jarosława Szmajdy oraz miejscowego proboszcza Jarosława Biryłko i protodiakona Mieczysława Oleśniewicza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min. duchowni z kościoła rzymskokatolickiego, i greckokatolickiego, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych straży pożarnej, wojska, policji, zakładu karnego, oświaty i kultury oraz służb konserwatorskich. Miłym akcentem było przybycie wiernych z innych parafii naszej diecezji. O naszym jubileuszu pamiętali parafianie z Koszalina, Szczecina i Barlinka. Ksiądz proboszcz Jarosław Birylko w swoim powitaniu podkreślił, że przede wszystkim wita wiernych parafii, gdyż gdyby nie oni dzisiejsze uroczystości nie miały by miejsca. To oni tworzyli przez lata jedną wielką rodzinę, to dzięki nim i księżom, którzy ich prowadzili prawosławie w Stargardzie przetrwało. Jak podkreślił zwierzchnik diecezji fundamentem każdej parafii powinna być zgoda, wspólne zaangażowanie i praca na rzecz całej wspólnoty. Po liturgii arcybiskup uhonorował wszystkich zasłużonych dla cerkwi listami pochwalnymi. Z okazji obchodów parafii z-ca prezydenta pan Rafał Zając przekazał na ręce proboszcza dwie ikony na znak pamięci i okazania szacunku całej prawosławnej wspólnocie w Stargardzie. Starosta powiatu pan Waldemar Gil ofiarował parafii utensylia liturgiczne. Podniosłej i uroczystej atmosferze towarzyszyły życzenia i gratulacje. Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy, upamiętniającej jednego z proboszczy stargardzkiej parafii sp. Konstantego Bajkę. 25 października był dla całej parafii podniosłym wydarzeniem. Na zakończenie obchodów tak pięknej rocznicy wszyscy udali się na wspólny poczęstunek. Obiad uświetnił występ trio Slavik Voices z Torunia.