19 luty 2017

VI Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich

Patryk Miżołemski

W stargardzkiej cerkwi 4 lutego 2017 odbyła się VII edycja Koncertu kolęd wschodniosłowiańskich.

W tym roku wystąpiły 3 chóry: Chór Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego z Brześcia (Białoruś), Chór Echo Arioso ze Stargardu oraz zespół muzyki cerkiewnej „Ikos”. Podczas koncertu mieliśmy możliwość wysłuchania kolęd w językach: polskim, cerkiewno-słowiańskim, niemieckim i ukraińskim. Jak wspomniał inicjator koncertu ks. Jarosław Biryłko uroczystość rokrocznie odbywa się w okresie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Wspólne śpiewanie kolęd i uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach to dobry i zdrowy przejaw ekumenizmu. Tak jak w roku ubiegłym występ odbył się w Cerkwi Prawosławnej pw . Św . App Piotra i Pawła w Stargardzie, która była wypełniona po brzegi.

Zarówno organizatorzy koncertu jak i występujący chórzyści mieli powody do zadowolenia, gdyż jak zdążyliśmy zauważyć z roku na rok zwiększa się liczba odbiorców i zwolenników tego typu uroczystości. Na koncercie obecni byli księża kościołów: prawosławnego, rzymskokatolickiego, zielonoświątkowców.
Wśród publiczności nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, miejskich, samorządowców, dyrektorów szkół, prezesów spółek miejskich, przedstawicieli szpitala, straży pożarnej i miejskiej, policji, wojska, więziennictwa.

Patronat nad koncertem objął Abp. Jeremiasz ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Prezydent Stargardu i Starosta stargardzki.

Bez wsparcia finansowego sponsorów i władz miasta organizacja takich imprez kulturalnych nie byłaby możliwa. Miłym akcentem na zakończenie koncertu było wspólne zaśpiewanie kolędy.
Po koncercie uczestnicy udali się na drugą część uroczystości Spotkanie Noworoczne, gdzie był przygotowany poczęstunek. Zaproszone chóry, goście i parafianie mogli wspólnie porozmawiać, wymienić doświadczenia i pośpiewać kolędy.

Organizatorami koncertu byli: Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność.

Koncert był współfinansowany ze Środków Gminy Miasta Stargard.

Ponadto koncert finansowo wsparli :
- Powiat Stargardzki
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Stargardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Stargardzie

PATRONAT MEDIALNY
- Telewizja Polska oddział w Szczecinie
- Radio Stargard
- Głos Szczeciński
- Dziennik Stargardzki
- Portale internetowe : rii.pl
- nasze miasto