05 marzec 2017

Zbiórka ogólnometropolitarna na Dolice

Dorota Wysocka

 Cerkiew św. Mikołaja w Dolicach w gminie Dobrzany, filialna parafii w Stargardzie w diecezji wrocławsko-szczecińskiej, powraca z niebytu. Jeszcze w tym roku zostanie wyświęcona po kilkuletnim remoncie.

Świątynia,wcześniej kościół ewangelicki, wzniesiony pod koniec XIX stulecia, od lat czterdziestych służyła przede wszystkim przesiedleńcom z Akcji Wisła. A tych w miarę upływu lat było coraz mniej – rozjeżdżali się po kraju, emigrowali do Kanady. Ostatnie nabożeństwo odprawiono w 1968 roku. Opuszczona cerkiew niszczała, aż zwrócona została gminie. Nieskutecznie pod względem formalnym, jak się okazało kilka lat temu. – Nie będziemy jej rozbierać – zadecydował stargardzki proboszcz, o. Jarosław Biryłko.

W 2011 roku rozpoczął się remont. Wymieniono konstrukcję dachu, naprawiono pęknięte mury, wymieniono stolarkę, naprawiono posadzki. To daleko nie wszystkie prace. Finansowano je z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cerkiew wpisana jest do rejestru zabytków), władz powiatu i gminy oraz ze środków parafii.

Pieniądze potrzebne są jeszcze na wykończenie wnętrza i jego wyposażenie – brakuje właściwie wszystkiego. Sobór Biskupów na marzec wyznaczył ogólnometropolitalną kolektę na rzecz remontu cerkwi w Dolicach, my także możemy wpłacać pieniądze na konto:

Cerkiew św. Mikołaja w Dolicach, 73-130 Dobrzany,
BGŻ Paribas 60 2030 0045 1110 0000 0286 7800.

Wyświęcenie cerkwi planowane jest na maj lub czerwiec tego roku. Po 49 latach w odnowionych murach usłyszeć będzie można Słowo Boże i cerkiewny śpiew.

Dorota Wysocka