05 sierpień 2017

Podpisanie umów z otrzymanych dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego

Patryk Miżołemski

W ostatnim czasie ks. proboszcz Jarosław Biryłko podpisał z Marszałkiem województwa umowę na dofinansowanie remontów cerkwi w Stargardzie, Dolicach i Barlinku. - Podpisałem dwa projekty, jeden z nich na remont cerkwi w Dolicach, polegający na modernizacji instalacji elektrycznej, na co Urząd marszałkowski przekazał 8 tys. zł, a 15 tys. dołożył powiat stargardzki. Jest to już ostatnia faza prac, ponieważ trwa jeszcze konserwacja w środku. Na wrzesień planujemy uroczyste otwarcie – mówi w rozmowie z Dziennikiem ks. proboszcz.

Z kolei druga umowa dotyczyła przekazania środków na wyremontowanie cerkwi p.w. Zaśnięcia Przenaj- świętszej Bogurodzicy w Barlinku. - Jest to remont konstrukcji dachu wraz z wymianą jego pokrycia za kwotę 20 tys. zł. Oprócz tego otrzymali- śmy dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł z Ministerstwa Kultury i 70 tyś. z funduszu kościelnego MSWiA oraz 20 tys. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Całość prac wyniesie łącznie 317 tys. zł. Tak więc brakuje pozosta- łej kwoty, za którą będzie trzeba się rozglądać – podkreśla ks. proboszcz.

Zastrzyk finansowy uzyska- ła również cerkiew w Barlinku, która znajduje się w obszarze administracji ks. J. Biryłko. Prace rozpoczęły się już w ubiegłym roku, gdyż cerkiew w Barlinku jest w bardzo złym stanie, na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ona częściowo wyłączona z użytkowania, ponieważ groziło jej zawalenie. - W ubiegłym roku otrzymaliśmy również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, ze środków Marszałka i konserwatora, dzięki czemu wykonaliśmy pierwszy etap prac polegający na wzmocnieniu fundamentów, podszycia murów, tak żeby ustabilizować całość. Teraz zaczął się drugi etap, w którym świątynia w Barlinku została już całkowicie zamknięta.

W niedzielę 9 lipca odbyło się tam nabożeń- stwo w intencji remontu – informuje ks. proboszcz - Mamy ponadto złożony projekt termomodernizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ponad 900.000 zł. Gdyby udało się go uzyskać to w sierpniu lub we wrze- śniu moglibyśmy wyremontować większość świątyni – zaznacza.

- 3 lipca złożyliśmy projekt do działania 4.1 środków unijnych w nowej perspektywie – Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o dofinansowanie na stargardzką cerkiew w kwocie 1.900.000 zł. Staramy się o kwotę dofinansowania w wysokości 1.620.000 zł z regionalnego programu. Chcemy zrobić remont dachu w Stargardzie, ocieplenie, wykonanie systemu przeciwpo- żarowego, iluminacji, zagospodarowanie terenu dookoła, wykonanie chodnika, izolacji pionowej i poziomej, wykonanie i montaż ikonostasu, modernizację istniejącego monitoringu.

To byłoby zakończenie remontu cerkwi w naszym mieście – dodaje ks. proboszcz J. Biryłko

autor Piotr Słomski 

na podstawie:Dziennik Stargardzki