20 październik 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Stargardzie

 W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej na Dużej Scenie Stargardzkiego Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród najlepszym, stargardzkim nauczycielom. Podobnie, jak w latach ubiegłych, obchody miały charakter miejsko-powiatowy.

Władze miasta i powiatu nie skąpiły serdeczności dla kadry nauczycielskiej. Dziękowali im za ciężką pracę i codzienny trud wkładany w kształcenie dzieci i młodzieży. Prezydent Rafał Zając podkreślił, że tegoroczny rok szkolny jest dla wszystkich wyjątkowy.
- Po wejściu w życiu nowej ustawy o systemie oświaty, wszyscy nauczyciele i dyrektorzy muszą podwójnie ciężko pracować, by szkoły i placówki oświatowe funkcjonowały nienagannie, a wprowadzone zmiany były efektywne – mówił prezydent.
Życząc sukcesów, niesłabnącej motywacji, satysfakcji ze swojej pracy, podziękował nauczycielom za trud włożony w edukację, ale także w wychowanie młodzieży, dla której, jak podkreślił, nauczyciele są „drogowskazami”, a która dzięki ich wysiłkom, kształtuje swoją osobowość.

W uroczystości wzięli udział także zasłużeni mieszkańcy miasta: Maria Lisowska, Kazimierz Nowicki oraz prałat Henryk Ozga. W części artystycznej wystąpiły zespoły z MDK: Rupaki, Gest i Gest Duo oraz Zespół Piosenki Literackiej.

Pierwszy raz, w tym roku, przyznano nagrodę dla Nauczyciela Roku Twojego Radia, na którego swe głosy oddawali sami uczniowie. Dzięki nim zwyciężyła Katarzyna Działoszewska-Rozbiegalska z Zespołu Szkół nr 2. Drugie miejsce zajęła Magdalena Drobik z Zespołu Szkół nr 1.

Tradycyjnie wielu nauczycieli otrzymało nagrody i wyróżnienia za swoją pracę. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały Renata Balcerzak i Jolanta Odziemkowska ze Szkoły Podstawowej nr 5, Medal Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Mariusz Stencel Zespół Szkół nr 2. Natomiast nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie otrzymała Małgorzata Podsadny – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1.

Ponadto finansowe nagrody od prezydenta Rafała Zająca oraz starosty Iwony Wiśniewskiej otrzymało 36 pedagogów i dyrektorów z przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczych i oświatowych.

Parafię Prawosławną i Punk Katechetyczny nauczania religii prawosławnej reprezentowął proboszcz ks Jarosław Biryłko 

za ; www.stargard.pl