25 październik 2017

Uroczystości poświęcenia Cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach

Patryk Miżołemski


W dniach 21-22 października we wsi Dolice (gmina Dobrzany, Zachodniopomorskie) miało miejsce poświęcenia cerkwi św. Mikołaja. To podniosłe wydarzenie rozpoczęło się sobotnim nabożeństwem wieczornym, celebrowanym przez ks. dziekana Andrzeja Demczuka, ks. proboszcza Jarosława Biryłko i sekretarza kancelarii arcybiskupiej, protodiakona Mieczysława Oleśniewicza.

Nazajutrz o godz. 8,00, zgodnie z cerkiewnym ustawem, poświęcono wodę. Wkrótce potem w drzwiach cerkwi pojawili się hierarchowie w osobach: Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. U progu świątyni czcigodni goście zostali powitani przez cerkiewnego starostę, grupę dzieci i licznie zgromadzonych mieszkańców wsi. Po krótkich słowach powitania głos zabrał proboszcz parafii ks. Jarosław Biryłko. Wspominając skrótowo historię cerkwi wyraził ogromną radość z nadarzającej się (po czterdziestu latach przerwy) możliwości wspólnej modlitwy.

Po godzinie 9.00 rozpoczęto obrzęd poświęcenia świątyni. Była to wyjątkowa chwila szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy byli świadkami takiego wydarzenia. W prestole – ołtarzu złożono relikwie śww. Męczenników Betlejemskich. Następnie sprawowana była święta Liturgia, której przewodniczył metropolita Sawa, w asyście arcybiskupa Jerzego, ks. mitrata Piotra Żornaczuka, ks. mitrata Andrzeja Demczuka, ks. Jarosława Biryłko oraz protodiakonów Rościsława Gwizdaka i Mieczysława Oleśniewicza. Obecni byli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego w osobach: ks. Adama Staszczaka ze Stargardu i ks. Rafała Sorokowicza z Dobrzan.

W homilii zwierzchnik polskiego Kościoła prawosławnego przypomniał tragiczne w skutkach lata wysiedleńczej akcji Wisła. „Stoi przed Wami świadek i uczestnik tych tragicznych wydarzeń, chołmszczak” – powiedział metropolita. Były to słowa, które ścisnęły za serce i wywołały wzruszenie u wiernych. „Tę trudną historię należy znać” – podkreślił hierarcha z całą mocą.

Na pamiątkę 70-ej rocznicy akcji Wisła odsłonięto tablicę, upamiętniającą wszystkich, którzy ucierpieli na skutek tych tragicznych wydarzeń. Podczas św. Liturgii ks. Jarosław Biryłko został podniesiony do godności protojereja, jak również odznaczony Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. Metropolita Sawa zaznaczył wielki wkład księdza proboszcza w podtrzymanie tradycji i kultury prawosławnej na ziemiach zachodnich, natomiast arcybiskup Jerzy podkreślił zaangażowanie ks. Jarosława i życzył dalszych sukcesów na chwałę Bożą. Jako gospodarz diecezji wrocławsko- szczecińskiej podziękował Jego Eminencji za ojcowskie wsparcie tego dnia, a wszystkim zebranym za obecność, wyrażając zadowolenie z tak ciepłej i otwartej postawy wobec Kościoła prawosławnego.

Za prowadzenie chóru podczas poświęcenia cerkwi i w trakcie świętej Liturgii odpowiadał Janusz Kwiecień, co zostało docenione przez Jego Eminencję.
Na zakończenie dolickich uroczystości wręczono ordery św. Marii Magdaleny oraz listy pochwalne wszystkim tym, którzy przysłużyli się obecnemu wyglądowi świątyni. Cerkiewne odznaczenia otrzymali: II stopnia – Ewa Stanecka (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie), III stopnia – Iwona Wiśniewska (Starosta Stargardzki), Michał Dembowski (Kierownik w Urzędzie Konserwatora Zabytków), Henryk Lange (inspektor nadzoru budowlanego), Marek Kudyba (kierownik budowy), Jan Lalko (starosta cerkiewny), Piotr Honczar (parafianin), Piotr Krzysztofik (wykonawca robót) oraz inne osoby zaangażowane w remont.

Podczas podziękowań ks. Jarosław Biryłko podkreślił, że to śp. arcybiskup Jeremiasz był osobą, dzięki której udało się zacząć i skończyć remont tej świątyni. To on udzielił błogosławieństwa na rozpoczęcie tego dzieła i zawsze wspierał miejscowego proboszcza i parafian w działaniach.
Przedstawiciele władz samorządowych, urzędów i służb mundurowych złożyli na ręce Jego Eminencji, jak i księdza proboszcza wyrazy uznania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów na polu troski o dobra cerkiewne.

Mieszkańcy wsi zaprosili wszystkich zebranych na wspólny poczęstunek, który zorganizowali tuż przy cerkwi. Gorący bigos, kawa, herbata i ciasto przedłużyły nastrój liturgicznej agapy.
Zwieńczeniem tak bogatego w wydarzenia dnia był wspólny obiad w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie, podczas którego zebrani mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu Slavic Voices z Torunia.

więcej zdjeć w galerii.