28 czerwiec 2011

Przyznanie dotacji z RPO

ks. Jarosław Biryłko

W dniu 28 czerwca 2011 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego poinformowała o pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalno‑prawnej dokumentacji aplikacyjnej i przystąpieniu do sporządzenia umowy o dofinansowaniu projektu pt. „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim.

Dofinansowanie na:

Projekt: Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim

Projekt finansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Oś priorytetowa 6: Rozwój Funkcji Metropolitarnych.

Działanie 6.2: Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym.

Poddziałanie 6.2.2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Całość zadania wynosi: 1 714 135,00 zł.

Uzyskana dotacja w wysokości: 1 285 601,00 zł

Wkład własny parafii to: 428 534,00 zł

Zgodnie z analizą w oparciu o zalecenia konserwatorskie do realizacji przyjęto optymalny wariant projektu, na który złożą się:
– remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach,
– remont i impregnacja elementów konstrukcyjnych i dekoratorskich podsufitki,
– prace konserwatorskie podsufitki,
– wymiana tynków w nawie, prezbiterium i zakrystiach,
– remont antresoli [Chór],
– ułożenie posadzki z płyt kamiennych,
– czyszczenie i reprofilacja, spoinowanie murów,
– wymiana cegieł i kształtek, naprawa pęknięć w murach,
– wymiana okien i renowacja drzwi,
– wykonanie przepierzenia w kruchcie,
– wykonanie pomieszczenia WC i umywalki w zakrystii
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– wykonanie kotłowni – montaż pompy ciepła,
– wykonanie podejść kanalizacji deszczowej,
– wymiana opaski budynku.