25 październik 2012

Zakończenie projektu – ostateczny odbiór prac

ks. Jarosław Biryłko

25 października zakończyły się prace remontowo‑konserwatorskie w zabytkowej cerkwi pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. Powołana komisja dokonała odbioru prac
– remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach, 100%
– remont i impregnacja elementów konstrukcyjnych i dekoratorskich podsufitki, 100%
– prace konserwatorskie podsufitki, 100%
– wymiana tynków w nawie,prezbiterium i zakrystiach, 100%
– remont antresoli [Chór], 100%
– ułożenie posadzki z płyt kamiennych, 100%
– czyszczenie i reprofilacja, spoinowanie murów, 100%
– wymiana cegieł i kształtek, naprawa pęknięć w murach, 100%
– wymiana okien i renowacja drzwi, 100%
– wykonanie przepierzenia w kruchcie, 100%
– wykonanie pomieszczenia WC i umywalki w zakrystii, 100%
– wykonanie instalacji elektrycznej, 100%
– wykonanie kotłowni, montaż pompy ciepła, 100%
– wykonanie podejść kanalizacji deszczowej, 100%
– wymiana opaski budynku, 100%

Prace prowadzono dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 Oś działania 6. Rozwój Funkcji Metropolitarnych Działanie 6.2: Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym. Poddziałanie 6.2.2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim”.

Wartość całego projektu wyniosła 1 724 158,01 zł z czego dofinansowanie unijne 1 285 599,00 zł dofinansowanie wkładu własnego Urząd Gminy Miasta w Stargardzie Szczecińskim 200 000,00 zł i wkład własny parafii 238 559,00 zł.