25 październik 2012

Zakończenie projektu

ks. Jarosław Biryłko

W październiku zakończyły się prace remontowo‑konserwatorskie w zabytkowej cerkwi pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. Powołana komisja dokonała odbioru prac w dniu 25 października.

Prace prowadzono dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 Oś działania 6. Rozwój Funkcji Metropolitarnych Działanie 6.2: Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym. Poddziałanie 6.2.2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim”.

W ramach projektu wykonano:
– remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach,
– remont i impregnacja elementów konstrukcyjnych i dekoratorskich podsufitki,
– prace konserwatorskie podsufitki,
– wymiana tynków w nawie, prezbiterium i zakrystiach
– remont antresoli [Chór],
– ułożenie posadzki z płyt kamiennych,
– czyszczenie i reprofilacja, spoinowanie murów,
– wymiana cegieł i kształtek, naprawa pęknięć w murach,
– wymiana okien i renowacja drzwi
– wykonanie przepierzenia w kruchcie,
– wykonanie pomieszczenia WC i umywalki w zakrystii
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– wykonanie kotłowni – montaż pompy ciepła,
– wykonanie podejść kanalizacji deszczowej,
– wymiana opaski budynku.

Wartość całego projektu wyniosła 1724158,01 zł z czego dofinansowanie unijne 1285599,00 zł dofinansowanie wkładu własnego Urząd Gminy Miasta w Stargardzie Szczecińskim 200000,00 zł i wkład własny parafii 238559,00 zł.