30 listopad 2011

Pierwszy odbiór prac roboty budowlane – remont cerkwi prawosławnej

ks. Jarosław Biryłko

30 listopada 2011 r. komisja złożona z przedstawicieli inwestora i inspektorów nadzoru oraz wykonawcy dokonała pierwszego odbioru robót w cerkwi prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim remontowanych w ramach RPO.

Poziom zaawansowania prac przedstawia się następująco:
– Remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach – 65%
– Renowacja elewacji – 40%
– Pomieszczenie WC, Umywalka w zakrystii – 30%