02 marzec 2012

Trzeci odbiór robót

ks. Jarosław Biryłko

Komisja w dniu 02 marca dokonała kolejnego odbioru prac przy remoncie cerkwi pw. Św. Ap. Piotra i Pawła. Zgodnie ze sporządzonym protokołem odbioru i stanem faktycznym poziom zaawansowania prac przedstawia się na następującym poziomie:
 – remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach – 95%
 – remont i impregnacja elementów konstrukcyjnych i dekoratorskich podsufitki -25%
 – wymiana tynków w nawie, prezbiterium i zakrystiach- 30%
 – czyszczenie i reprofilacja, spoinowanie murów – 65%
 – wymiana okien i renowacja drzwi – 30%
 – wykonanie pomieszczenia WC i umywalki w zakrystii‑80%
 – wykonanie instalacji elektrycznej – 25%
 – wykonanie kotłowni – montaż pompy ciepła – 53%