30 marzec 2012

Czwarty odbiór prac

ks. Jarosław Biryłko

30 marca miał miejsce czwarty odbiór prac remonto – budowlanych oraz konserwatorskich przy zabytkowej neogotyckiej stargardzkiej cerkwi.

Zgodnie ze sporządzonym protokołem i stanem faktycznym poziom prac przedstawia się następująco:
 – remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach – 100%
 – remont i impregnacja elementów konstrukcyjnych i dekoratorskich podsufitki – 50%
 – wymiana tynków w nawie, prezbiterium i zakrystiach – 30%
 – czyszczenie i reprofilacja, spoinowanie murów – 75%
 – wymiana okien i renowacja drzwi – 50%
 – wykonanie pomieszczenia WC i umywalki w zakrystii – 80%
 – wykonanie instalacji elektrycznej – 80%
 – wykonanie kotłowni – montaż pompy ciepła – 100%

Podczas tego odbioru dokonano rozruchu ogrzewania wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji.