23 wrzesień 2012

Remont cerkwi w Stargardzie Szczecińskim

Patryk Miżołemski

Dwa pozłacane krzyże umieszczono już na szczycie cerkwi prawosławnej pw. św. ap.ap. Piotra i Pawła w Stargardzie. Poświęcił je wcześniej abp Jeremiasz, ordynariusz diecezji wrocławsko – szczecińskiej. Renowacja cerkwi trwa już od roku. Prace trwają dzięki dotacji pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego, Urzędu Gminy Miasta – Stargard Szczeciński i środkom własnym parafii.

Trwają prace przy emporze chóralnej, zakończono prace przy malowaniu tzw. desek podbitkowych sufitu cerkwi. Wymagają one dokładności i cierpliwości. – Odtwarzamy wzory ozdobne na tych deskach – mówi Piotr Krzysztofik, wykonawca prac. – Półkola, ornamenty roślinne – wylicza. – Kształty tych pól do malowania są nietypowe, po prostu inne niż zwykłe powierzchnie do malowania – zauważa.

Inny z wykonawców sporo napracował się przy czyszczeniu cegieł kościoła. – Było z tym dużo roboty – twierdzi. – Trzeba było dokładnie wszystko piaskować. Sporo też było pracy przy reperacji tych cegieł – przypomina. – To szkliwo delikatne na każdej cegle wymaga troski – twierdzi.

Ksiądz Jarosław Biryłko, proboszcz prawosławnej parafii ma nadzieję, że z remontem uda się zdążyć do końca roku. – Wstawialiśmy teraz stolarkę okienną, witraże, w konserwacji są główne drzwi wejściowe – informuje. – Niebawem przystąpimy do układania płytek posadzki. Nasz rozmówca przyznaje też – W pewnym momencie myślałem, że to wszystko mnie przerośnie, jak już byliśmy w połowie inwestycji. Ale z pomocą Bożą wszystko się udaje – twierdzi proboszcz parafii prawosławnej.

Prace remontowe przy stargardzkiej świątyni są możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. – „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim w wysokości 1285601,00 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych).

Całość zadania wynosi 1714135, z czego wkład własny parafii to kwota 428534 zł z czego 200 tys. zł przekazał Urząd Gminy Miasta Stargard Szczeciński.

Planowany czas prac od sierpnia 2011 do 30 października 2012 roku. Zgodnie z analizą w oparciu o zalecenia konserwatorskie do realizacji przyjęto optymalny wariant projektu, na który złożą się:
– remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach,
– remont i impregnacja elementów konstrukcyjnych i dekoratorskich podsufitki,
– prace konserwatorskie podsufitki,
– wymiana tynków w nawie, prezbiterium i zakrystiach,
– remont antresoli (chór),
– ułożenie posadzki z płyt kamiennych,
– czyszczenie i reprofilacja, spoinowanie murów,
– wymiana cegieł i kształtek, naprawa pęknięć w murach,
– wymiana okien i renowacja drzwi,
– wykonanie przepierzenia w kruchcie,
– wykonanie pomieszczenia WC i umywalki w zakrystii
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– wykonanie kotłowni – montaż pompy ciepła,
– wykonanie podejść kanalizacji deszczowej,
– wymiana opaski budynku.

Parafia nie jest liczna i wszelkie działania polegające na przywracaniu blasku i należytego wyglądu świątyni wymagają wsparcia ludzi dobrej woli.

Dlatego też wszystkich tych, którzy by chcieli wesprzeć remont cerkwi w Stargardzie i pomóc zgromadzić potrzebny wkład własny prosimy o wpłaty na konto.

Bank BGŻ w Stargardzie NR 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

Za wszelkie ofiary i modlitwę Bóg zapłać.

fot. Tadeusz Surma, ks. Jarosław Biryłko