nabożeństwa

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA LISTOPAD

 


04 .11.2018 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

08.11.2018 (Czwartek) Świętego wlk. męcz. Dymitra z Tesalonik. Liturgia św. Jana 
                   Chryzostoma godz. 9.00

11.11.2018 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00 . Molebień w intencji 
                  Ojczyzny

11.11.2018 (Niedziela) Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100- lecia
                  Odzyskania Niepodległości – Cerkiew godz. 10.30 (Udział wojska i władz miesko-
                  powiatowych). 

18.11.2018 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 11.00

21.11.2018 (Środa ) Sobór Artystratega Michała Liturgia godz. 9.00

24.11.2018 (Sobota) VIII Przegląd Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej godz. 17.00

25.11.2018 (Niedziela). Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.30

25.11.2018 (Niedziela). Akatyst do Bogarodzicy Wsiecaryca godz. 17.00

28.11.2018 (Środa ) (Początek postu Bożonarodzeniowego)

02.12.2018 (Niedziela). Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00