nabożeństwa

HARMONOGRAM  PAŹDZIERNIK 


07.10.2018 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

07.10.2018 (Niedziela) Występ zespołu Lemko Tower- Park Chrobrego godz. 15.00

14.10.2018 (Niedziela ) Święto Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy. Liturgia Św. Jana

Chryzostoma godz. 9.00

21.10. 2018 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.10.00

28.10.2018 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

28.10.2018 (Niedziela) Akatyst do Bogarodzicy - Wsiecaryca godz. 17.00

03.11.2018 (Sobota św. Dymitra) Liturgia Świętego Jana Chryzostoma godz. 9.00 

Wspomnienie zmarłych

03.11.2018 (Sobota św. Dymitra) Nabożeństwo żałobne – Panichidy w Dolicach gm Dobrzany

godz. 14.00 Wspomnienie zmarłych

04 .11.2018 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00