nabożeństwa

 HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA SIERPIEŃ 06.08.2017 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.10.00
 

07.08.2017 (Poniedziałek) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00.                        
                     Zaśnięcie św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy.

09.08.2017 (Środa) Święto ku czci Świętego Wielkiego męczennika i
                     cudotwórcy Pantelejmona.
Liturgia Św. Jana Chryzostoma
                     godz. 9.00
 
10.08.2017 (Czwartek) Święto ku czci Supraskiej ikony Matki Bożej
                   Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

13.08.2017 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.9.00.

14.08.2017 Początek Postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej
                  Bogarodzicy

19.08.2017 (Sobota) Święto Przemienienie Pańskie . Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.                                                             9.00   Po liturgii święcenie owoców.

20.08.2017 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.10.00
                  
27.08.2017 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.10.00
                    Po Liturgii święcenie plonów.

28.08.2017 (Poniedziałek ) Święto Zaśnięcie Najświętszej Bogarodzicy
                    Uroczystości w Gryficach. Liturgia godz. 10.00

03.09.2017 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00 Molebień przed
                   rozpoczęciem roku szkolnego , Spowiedź