nabożeństwa

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA LUTY

07.02.2021 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

14.02.2021 (Niedziela) O Zacheuszu Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

14.02.2021 (Niedziela) Wieczernia przed świętem Spotkania Pańskiego godz. 17.00

15.02.2021 (Poniedziałek) Święto Spotkania Pańskiego Liturgia Św. Jana

Chryzostoma godz. 9.30, święcenie świec Gromnicznych

21.02.2021 (Niedziela) O Celniku i Faryzeuszu Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

28.02.2021 (Niedziela) o Synu Marnotrawnym. Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

28.02.2021 (Niedziela)  Akatyst przed Ikoną Bogarodzicy godz. 17.00

06.03.2021 (Sobota za zmarłych (Roditielskaja) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.30

Panichida za zmarłych

07.03.2021 (Niedziela) O Sądzie Ostatecznym (Mięsopustna) Liturgia Św. Jana  Chryzostoma

godz. 10.00