nabożeństwa

 
HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA LISTOPAD

03 .11.2019
(Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

08.11.2019 (Piątek) Świętego wlk. męcz. Dymitra z Tesalonik. Liturgia św.  Jana Chryzostoma

godz. 9.00

10.11.2019 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

17.11.2019 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

22.11.2019 (Piątek) VIII Przegląd Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej  godz. 18.00

24.11.2019 (Niedziela). Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

24.11.2019 (Niedziela). Akatyst do Bogarodzicy Wsiecaryca godz. 17.00

28.11.2019 (Środa ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.9.00 (Początek postu 

Bożonarodzeniowego)

01.12.2019 (Niedziela). Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00