nabożeństwa

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA MAJ

01.05.2022 ANTYPASCHA o Św. Tomaszu Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 11.00

Modlitwa za zmarłych. Świecenie grobów na cmentarzach:

14.00 - Turze , 14.20 – Młyny, 14.30 – Ryszewko, 15.00 – Chabowo, 

15.50 – Babin , 16.50 – Bielice, 18.20 – Pyrzyce

03.05.2022 ( Wtorek ) Radonica. Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00.

Modlitwa za zmarłych.

07.05.2022 ( Sobota ) Nabożeństwo za zmarłych Cerkiew w Dolicach godz.14.00.

Po nabożeństwie święcenie grobów cmentarz w Dobrzanach

08.05.2022 (Niedziela Niewiast Niosących Wonności) Liturgia Św. Jana Chryzostoma

godz. 11.00

15.05.2022 (Niedziela o Paralityku) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 8.00.

18.05.2022 (Środa ) Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy Liturgia godz. 9.00

22.05.2022 (Niedziela o Samarytance) Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej

do Barii. W Stargardzie nie będzie nabożeństwa.

Liturgia św. Jana Chryzostoma w Dolicach – godz. 11.00.

29.05.2022 (Niedziela o Ślepcu ) Liturgia św. Jana Chryzostoma godz. 11.00

01.06.2022 (Środa ) Zakończenie Święta Paschy. Liturgia św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

02.06.2022 (Czwartek ) ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Liturgia św. Jana Chryzostoma godz. 9.00