nabożeństwa

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ

02.09.2018 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00 Molebień przed

                   rozpoczęciem roku szkolnego, Spowiedź

09.09.2018 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 11.00

11.09.2018 (Wtorek) Ścięcie głowy proroka Jana Chrzciciela  Liturgia Św. Jana Chryzostoma                                                    godz. 09.00

16.09.2018 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.10.00

20.09.2018 (Czwartek) Nabożeństwo wieczorne przed świętem Narodzenia Najświętszej                                                       Bogarodzicy godz. 17.00

21.09.2018 (Piątek ) Narodzenie Najświętszej Bogarodzicy Odpust w Gorzowie
                          Wielkopolskim

23.09.2018 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

26.09.2018 (Środa) Nabożeństwo wieczorne przed świętem Podwyższenia Krzyża                                                                       Pańskiego godz. 17.00

27.09.2018 (Czwartek ) Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego Liturgia Św. Jana 
                       Chryzostoma
godz. 9.00

30.09.2018 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

30.09.2018 (Niedziela) Akatyst do Bogarodzicy - Wsiecaryca godz. 17.00