nabożeństwa

 HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ
 
 
01.09.2019 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00
                     Molebień przed rozpoczęciem roku szkolnego, Spowiedź

08.09.2019 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 09.00

11.09.2019 (Środa) Ścięcie głowy proroka Jana Chrzciciela  Liturgia Św. Jana Chryzostoma                         godz. 09.00

15.09.2019 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.10.00

20.09.2019 (Piątek) Nabożeństwo wieczorne przed świętem Narodzenia Najświętszej                                 Bogarodzicy godz. 17.00

21.09.2019 (Sobota) Narodzenie Najświętszej Bogarodzicy Nabożeństwo godz. 8.00

22.09.2019 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

26.09.2019 (Czwartek) Nabożeństwo wieczorne przed świętem Podwyższenia Krzyża                               Pańskiego godz. 17.00

27.09.2019 (Piątek ) Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego Liturgia Św. Jana                                      Chryzostoma godz. 9.00

29.09.2019 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 09.00

29.09.2019 (Niedziela) Akatyst do Bogarodzicy - Wsiecaryca godz. 17.00

06.10.2019 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00