nabożeństwa

 HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA LISTOPAD


04.11.2017 (Sobota św. Dymitra) Liturgia Świętego Jana Chryzostoma godz. 9.00
                  Wspomnienie zmarłych

04.11.2017 (Sobota św. Dymitra) Nabożeństwo żałobne – Panichidy w Dolicach gm
                   Dobrzany godz. 13.00 Wspomnienie zmarłych

05 .11.2017 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

08.11.2017 (Środa) Świętego wlk. męcz. Dymitra z Tesalonik. Liturgia godz. 9.00

12.11.2017 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

13-18.11.2017 Warsztaty Ikonograficzne ( zajecie MDK i Szkoła Podstawowa nr 5)

19.11.2017 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00 (Zakończenie
                 Warsztatów Ikonograficznych- Poświęcenie Ikon )

21.11.2017 (Wtorek ) Sobór Artystratega Michała Liturgia godz. 8.30

27.11.2017 (Niedziela). Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

28.11.2017 (Wtorek ) (Początek postu Bożonarodzeniowego)

02.12.2017 (Sobota) VII Przegląd Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej godz. 17.00

03.12.2017 (Niedziela). Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00