nabożeństwa

HARMONOGRAM  LISTOPAD /GRUDZIEŃ 


06.11.2021 (Sobota św. Dymitra) Liturgia Świętego Jana Chryzostoma godz. 9.00

Wspomnienie zmarłych

06.11.2021 (Sobota św. Dymitra) Nabożeństwo żałobne – Panichida w Dolicach gm.

Dobrzany godz. 14.00 Wspomnienie zmarłych. – Cmentarz groby

07.11.2021 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

08.11.2021 (Poniedziałek) Świętego wlk. męcz. Dymitra z Tesalonik. Liturgia Św. Jana

Chryzostoma godz. 9.00

14.11.2021 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00
 
21.11.2021  (Niedziela ) Sobór Artystratega Michała Liturgia św. Jana Chryzostoma godz.

9.00

28.11.2021 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

28.11.2021 (Niedziela). Akatyst do Bogarodzicy Wsiecaryca godz. 17.00

04.12.2021 (Sobota) Święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni Liturgia św. Jana

Chryzostoma. godz. 9.00

05.12.2021 (Niedziela) Liturgia św. Jana Chryzostoma. godz. 8.00