nabożeństwa

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA MARZEC

02.03.2019 Sobota za zmarłych (Roditielskaja) Liturgia  Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

03.02.2019 (Niedziela) O Sądzie Ostatecznym (Mięsopustna) Liturgia Św. Jana Chryzostoma 
               
                   godz. 10.00

05.03.2019 (Wtorek ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

10.03.2019 (Niedziela) Niedziela przebaczania win (seropustna) Wspomnienie wygnania
             
                  Adama z raju. Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00 Po liturgii czyn                                   
                  wybaczania win.

11.03.2019 (Poniedziałek ) Początek Wielkiego Postu Wielkie powieczerze z czytaniem                           
                  Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety godz. 17.00

12.03.2019 (Wtorek ) Wielkie powieczerze z czytaniem Wielkiego  Kanonu św. Andrzeja z 
                 
                 Krety godz. 17.00

13.03.2019 (Środa) Wielkie powieczerze z czytaniem Wielkiego  Kanonu św. Andrzeja z 
                 
                   Krety godz. 17.00

14.03.2019 (Czwartek ) Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety 
                   
                   godz.17.00

16.03.2019 (Sobota) Wspomnienie cudu św. Teodora z Tyrona. Liturgia  Św. Jana
                 
                  Chryzostoma godz. 09.30 Święcenie koliwa.

17.03.2019 (Niedziela) I Niedziela W.P. Triumf Orthodoksji. Liturgia  św. Bazylego 
                 
                  Wielkiego godz. 10.00 Po liturgii molebień.

20.03.2019 (Środa) Liturgia Uprzednio poświęconych Darów godz. 9.00

23.03.2019 (Sobota) Modlitwa za zmarłych . Liturgia Św. Jana Chryzostoma
                 
                   godz. 9.30

24.03.2019 (Niedziela) II Niedziela W.P. św. Grzegorza Palamasa  Liturgia św. Bazylego
                 
                  Wielkiego godz. 09.00

27.03.2019 (Środa) Liturgia Uprzednio poświęconych Darów godz. 9.00

30.03.2019 (Sobota) Modlitwa za zmarłych . Liturgia Św. Jana Chryzostoma  godz. 9.30

31.03.2019 (Niedziela) III Niedziela W.P. Krestopokłonnaja  Liturgia św. Bazylego Wielkiego 
                 
                  godz. 10.00

03.04.2019 (Środa) Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów godz. 9.00

06.04.2019 (Sobota) Modlitwa za zmarłych . Liturgia Św. Jana Chryzostoma   godz. 9.30

07.04.2019 (Niedziela) IV Niedziela W.P. Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. 
                 
                    Św. Jan Klimaka 
Liturgia św. Bazylego  Wielkiego godz. 09.00