nabożeństwa

 
HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIK 

04.10.2020 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

09.10. 2020 (Piątek ) Świętego Jana Teologa Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

11.10. 2020 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 11.00

13.10. 2020 (Wtorek ) Nabożeństwo wieczorne przed świętem Opieki Przenajświętszej

Bogarodzicy godz. 17.00

17.10. 2020 (Sobota ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 11.00 - Cerkiew w Dolicach

W tym dniu w Dolicach godz. 14.00 odbędzie się III Spotkanie z Kulturą

Wschodnią – Piękno w różnorodności - Występ zespołów

18.10. 2020 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.10.00

25.10.2020 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

01.11.2020 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00 

07.11.2020 (Sobota św. Dymitra) Liturgia Świętego Jana Chryzostoma godz. 9.00

Wspomnienie zmarłych

07.11.2020 (Sobota św. Dymitra) Nabożeństwo żałobne – Panichida w Dolicach gm.

Dobrzany godz. 14.00 Wspomnienie zmarłych. – Cmentarz groby

08.11.2020 (Niedziela) Świętego wlk. męcz. Dymitra z Tesalonik. Liturgia Św. Jana

Chryzostoma godz. 9.00