nabożeństwa

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA KWIECIEŃ 


14.04.2021 (Środa ) Jutrznia z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety godz.17.00

15.04.2021 (Czwartek) Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów godz. 9.00

17.04.2021 (Sobota) Liturgia św. Jana Chryzostoma. Sobota Akafista. Wychwalanie Matki

Bożej godz. 9.30

18.04.2021 V Niedziela W.P. Św. Marii Egipskiej) Liturgia Św. Bazylego Wielkiego godz.

10.00


24.04.2021 (Sobota Łazarza)
- Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.30

25.04.2021 (VI Niedziela W.P. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy Niedziela Palmowa ) -

Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

WIELKI TYDZIEŃ

28.04.2021 (Wielka Środa)
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów godz..9.00

29.04.2021 (Wielki Czwartek ) Liturgia Św. Bazylego Wielkiego godz. 9.00

29.04.2021 (Wielki Czwartek ) Jutrznia z czytaniem 12 Ewangelii Męki Pańskiej godz. 17.00

30.04.2021 (Wielki Piątek ) Wieczernia z wyniesieniem Płaszczenicy godz. 17.00

01.05.2021 (Wielka Sobota) Liturgia Św. Bazylego Wielkiego godz. 9.00.

Po Liturgii święcenie chleba i wina oraz pokarmów. Kolejne świecenia pokarmów:

godziny: 13.00-13.15, 17.00-17.15,

01/02.05.2021 - (PASCHA) NIEDZIELA

23.30 - PÓŁNOSZNICA


00.00 - PROCESJA, UTRENIA PASCHALNA I LITURGIA PASCHALNA.

03.05.2021 (PONIEDZIAŁEK) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

04.05.2021(WTOREK) Liturgia Św. Jan Chryzostoma godz. 10.00

09.05.2021 (Niedziela) Antypascha Niedziela o Tomaszu  Św. Liturgia Jana Chryzostoma                           
             
     godz. 10.00 . Panichida za zmarłych 

Świecenie grobów na cmentarzach:

13.30 - Turze , 13.50 – Młyny, 14.00 – Ryszewko, 14.40 – Chabowo

15.40 – Babin – 16.40 – Bielice, 18.00 – Pyrzyce