nabożeństwa

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA STYCZEŃ


06.01.2023 (Piątek) Nabożeństwo Wigilijne - Wielkie Powieczerze godz. 15.00

07.01.2023 ( Sobota ) I Dzień Świąt Bożego Narodzenia Liturgia św. Jana

Chryzostoma godz. 10.00

08.01.2023 ( Niedziela )
II Dzień Świąt Bożego Narodzenia Sobór Najświętszej

Bogurodzicy Liturgia św. Jana Chryzostoma. godz. 9.00

09.01.2023 ( Poniedziałek ) III Dzień Świąt Bożego Narodzenia Ap. i pierwszego

Męczennika Stefana. Liturgia św. Jana Chryzostoma. godz. 9.00

14.01.2023 (Sobota) Obrzezanie Pańskie. Liturgia św. Bazylego Wielkiego godz.9.00

– Molebień Noworoczny

15.01.2023 (Niedziela) Liturgia św. Jana Chryzostoma. godz. 10.00 Choinka parafialna.

18.01.2023 (Środa) Wigilia święta Objawienia Pańskiego Liturgia św. Bazylego

Wielkiego godz. 9.00. Po Liturgii Wielkie poświecenie wody.

18.01.2023 (Środa) - Wielkie Powieczerze – Wodianaja kolada godz. 17.00

19.01.2023 (Czwartek) Święto Objawienia Pańskiego – Liturgia Św. Jana

Chryzostoma, Wielka Hagiasma – Poświęcenie Wody godz. 9.00

22.01.2023 (Niedziela) Liturgia św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

29.01.2023 (Niedziela) Liturgia św. Jana Chryzostoma godz.10.00