02 kwiecień 2018

Wielkopostne rekolekcje w Stargardzie

Patryk Miżołemski

 
Sobota Akatystu 24 marca 2018 roku była dla stargardzkiej społeczności dniem spowiedzi. Do stargardzkiej cerkwi na czas rekolekcji wielkopostnych przyjechał ojciec Spirydon z Wrocławia. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. Jarosław Biryłko. Po wspólnym molebniu do Bogarodzicy, duchowni wspólnie z wiernymi udali się na plebanię. Tam przy wspólnym posiłku mieli możliwość porozmawiania z ojcem Spirydonem, jak również wysłuchania referatu na temat Wielkiego Postu, sakramentu spowiedzi i jej znaczenia.

Ksiądz Jarosław podkreślił, że spotkania w wielkim poście są ważne i potrzebne do tego, by łatwiej nam było zrozumieć i przeżywać Wielki tydzień, a później Zmartwychwstanie.