14 marzec 2020

INFORMACJA DOT KORONOWIRUSA

 W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, apelujemy aby: osoby z objawami przeziębienia, osłabione, starsze i przewlekle chore - będące w grupie podwyższonego ryzyka pozostały w domu i nie uczestniczyły we wspólnych nabożeństwach, jeśli rzeczywistym powodem absencji są powyższe kwestie takie osoby nie powinny mieć wyrzutów sumienia. Czas spędzony w domu powinien być wykorzystany na prywatną modlitwę i lekturę Pisma Świętego.

Jednocześnie informujemy, że:

*jeśli ktokolwiek obawia się o swoje zdrowie może pozostać w domu

*osoby uczestniczące w nabożeństwach nie są zobligowane do całowania ikon, krzyża, relikwii czy ręki duchownego

*podchodząc do ikon, krzyża czy relikwii można oddać im cześć poprzez pokłon

Ciało i Krew Boga Jezusa Chrystusa, znajdujące się w Kielichu nie może być przekaźnikiem
epidemii


Ponadto informuję, że w NIEDZIELE 15.03.2020 ,  dla pozostających w domu istnieje możliwość

obejrzenia transmisji Św. Liturgii o godz. 7.30 w Telewizji KULTURA .