07 październik 2020

Pomoc pogorzelcom

 Z błogosławieństwa Abp Jerzego, ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej, za pośrednictwem Parafii Prawosławnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie, zwracamy się z prośbą o pomoc poszkodowanym pogorzelcom z parafii.

Dnia 3 września 2020 roku w miejscowości Młyny pow. Pyrzycki woj. zachodniopomorskie, uległa spaleniu stodoła. Było w niej przechowywane siano, słoma dla zwierząt gospodarczych, zebrane zboża, maszyny rolnicze wraz z ciągnikiem (niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolniczego). Obecnie potrzebna jest pomoc finansowa na zakup niezbędnej ilości żywności dla zwierząt w okresie zimowym, a także pomoc w zakupie ciągnika i maszyn rolniczych. Bez potrzebnego sprzętu rolnik pozbawiony jest pracy, która umożliwi mu utrzymanie gospodarstwa i zwierząt. Okażmy im wsparcie i solidarność w tym trudnym dla nich czasie. Najważniejsze jest to, że w czasie pożaru nikt z ludzi i zwierząt nie ucierpiał. Straty materialne takie jak budynek, czy maszyny, przy pomocy ludzi dobrej woli da się odbudować i zakupić. Nie bądźmy obojętni, liczy się każda złotówka.
W imieniu poszkodowanych serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Bądź poprzez zbiórkę : https://zrzutka.pl/c5xxe4?utm_medium=social&fbclid=IwAR3gD2Bop_dqfqqv91k-zTPx6VEs1NzRor97yyV1ZT4b0n_qNp97_mnC_e0


Wpłat można dokonywać na konto :
Parafia Prawosławna pw. Śww. App. Piotra i Pawła w Stargardzie
Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard
PARIBAS BANK : 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460 z dopiskiem: „Pomoc dla pogorzelców”.