19 październik 2021

Sztandar dla zachodniopomorskich Terytorialsów

Marcin Górka

 Ufundowanie i wręczenie sztandaru było jednym z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej historii 14. ZBOT w Szczecinie. Sztandar podczas uroczystości 17 października br. w Trzebiatowie wręczył jednostce Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

W uroczystości wzięli udział także m.in. wojewoda zachodniopomorski, parlamentarzyści, dowódcy jednostek wojskowych i wszyscy członkowie komitetu honorowego sztandaru, a dookoła rynku zgromadzili się mieszkańcy miasta i rodziny składających przysięgę żołnierzy.

Miejsce uroczystości wybrano nie przypadkowo. To w Trzebiatowie powstał niedawno drugi bata-lion lekkiej piechoty, wchodzący w skład 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięgę na sztandar złożyło w Trzebiatowie 44 nowych żołnierzy, którzy ukończyli właśnie inten-sywne szkolenie podstawowe.

Poświecenia sztandaru i błogosławieństwa żołnierzom z ramienia Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego udzielił ks. prot. Jarosław Biryłko – kapelan 14. ZBOT w Szczecinie.

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy od tej chwili prawie 900 żołnierzy, z czego prawie 800 to Terytorialsi - ochotnicy. Wśród nich są wykładowcy akademiccy, nauczyciele, przedsiębiorcy, pracownicy firm czy administracji publicznej a także studenci i uczniowie.