13 grudzień 2016

VI Przegląd Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej

Patryk Miżołemski

 Dnia 26 listopada 2016 roku w stargardzkiej cerkwi rozbrzmiewał śpiew pieśni liturgicznych i paraliturgicznych. Cerkiew jak zwykle była wypełniona po brzegi. Słuchacze ze Stargardu i okolic
zawsze chętnie biorą udział w koncertach, które organizuje Stowarzyszenie „Chrześcijańska
Godność” i parafia prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

W tym, roku wystąpili Męski chór parafii prawosławnej pw. Św. Jerzego z Białegostoku., Chór Echo arioso ze Stargardu oraz Chór sióstr z Monasteru pw. Św. Mikołaja z Gródka (Ukraina).

Koncert rozpoczęto modlitwą do Bogurodzicy, następnie głos zabrał pomysłodawca
koncertu, ks. Jarosław Biryłko witając zaproszonych gości i wprowadzając do tematyki śpiewu liturgicznego i paraliturgicznego.

Na zakończenie występu do zebranych zwróciły się siostry z Ukrainy. W imieniu przełożonej monasteru matuszki Michaiły, podziękowały za zaproszenie, miłe przyjęcie oraz pozdrowiły proboszcza stargardzkiej parafii ks Jarosława z okazji 10-lecia kapłaństwa składając na jego ręce szaty liturgiczne.

W śród zaproszonych gości znaleźli się duchowni, przedstawiciele sejmu i senatu,
władze miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych , szkolnictwa i kultury.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Arcybiskup Jeremiasz, ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko – szczecińskiej, Prezydent Miasta Stargard Pan Sławomir Pajor oraz Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.


Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu ze środków Miasta Gminy Stargard, Powiatu Stargardzkiego oraz sponsorów.
Patronat medialny sprawowała Telewizja Polska oddział w Szczecinie, Radio
Stargard, Głoś Szczeciński i media miejskie.

Link: http://szczecin.tvp.pl/28023111/przeglad-piesni-litrugicznej-i-paraliturgicznej

Więcej zdjęć można znaleźć w galerii lub bezpośrednio pod tym adresem.

fot. Tadeusz Surma