07 wrzesień 2017

Miejsko-powiatowe rozpoczęcie Roku Szkolnego

Patryk Miżołemski

 Prawie 7000 uczniów i przedszkolaków z placówek publicznych rozpoczęło dziś oficjalnie rok szkolny 2017/2018. – Życzę dobrego, udanego roku. Życzę, żeby wysiłek kadry, oświaty i samorządu miejskiego przyniósł wiele pożytku dla rozwoju młodego człowieka – mówi prezydent Rafał Zając.

Do 6 publicznych przedszkoli chodzi 1185 dzieci.

W placówkach pracuje 126 nauczycieli. W 11 publicznych szkołach podstawowych uczy się 5805 uczniów i zatrudnionych jest 566 nauczycieli. Poza tym do 12 niepublicznych przedszkoli, 2 szkół podstawowych i klas w Gimnazjum Katolickim uczęszcza w sumie ponad 700 młodych ludzi.


Prezydent Rafał Zając podkreśla, że rozpoczynający się rok szkolny to czas sporych zmian, do których miasto bardzo się przygotowywało. Już w ubiegłym roku utworzyliśmy ponad 200 miejsc przedszkolnych. Nie inaczej było w tym roku – w publicznych przedszkolach powstało ponad 200 kolejnych miejsc. –

Wykorzystujemy do tego istniejącą bazę w szkołach. Poza tym podczas wakacji wykonaliśmy wiele prac remontowych i inwestycji, które w sumie pochłonęły ponad 3 500 000 zł. To znaczny wysiłek – mówi prezydent. Tymczasem tempo inwestycji w przedszkola i szkoły nadal wzrasta. – Wchodzimy w duży program kontynuacji termomodernizacji placówek oświatowych. W tym roku przystępujemy też do budowy zupełnie nowego obiektu na osiedlu Pyrzyckim. Wraz z rozwojem miasta i osiedla zbudujemy tam placówkę szkolno-przedszkolną, która pozwoli nam zaspokoić potrzeby dynamicznie rozwijającego się osiedla – opowiada prezydent Rafał Zając.

Inauguracja roku szkolnego była też okazją do życzeń kierowanych do nauczycieli, których pracę można określić mianem misji. – Państwo służycie drugiemu człowiekowi. Towarzyszycie uczniom w kolejnym roku kształtowania ich postaw i osobowości, wychowywania, poznawania siebie, a także nabywania wiedzyi doświadczeń – mówi prezydent.

Miejsko-powiatowa inauguracja roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej nr 5, która świętuje jubileusz 60-lecia istnienia. – 60 lat to już czas, w którym wychowuje się całe pokolenia. Dzięki kadrze tej szkoło jakość kształcenia jest naprawdę wysoka – podsumowuje prezydent.

za:stargard.pl